Cursus werkwoordspelling

Heb jij ook zo’n moeite met de werkwoordspelling? Is het nou een ‘t’, ‘d’, of ‘dt’? Veel kinderen hebben hier nog moeite mee. Door de juiste stappen te volgen en veel te oefenen wordt het steeds makkelijker.

Cursus werkwoordspelling

DyTaLo Dyslexie & Taal verzorgt een cursus werkwoordspelling voor leerlingen uit groep 7/8 van de basisschool en voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Je leert de werkwoorden in de tegenwoordige tijd, verleden tijd en als voltooid deelwoord juist spellen. De spellingregels worden duidelijk uitgelegd en je leert te werken met een stappenplan. Er wordt veel geoefend zodat je de regels zelfstandig leert toe te passen.

Opbouw van de cursus
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 1 uur. Je krijgt begeleiding in een klein groepje (minimaal 2 en maximaal 5 leerlingen). Na afloop van elke bijeenkomst krijg je een huiswerkopdracht mee zodat je thuis het geleerde kunt oefenen. De cursus wordt afgesloten met een dictee waarin getoetst wordt of je de werkwoordspelling voldoende beheerst.

Kosten 
De cursus kost €85,-. Dit is inclusief oefenmateriaal.

Datum en tijd
Gaat van start bij minimaal 2 aanmeldingen.

Locatie
Commandeursweg 8D (2e verdieping, 6721 TZ Bennekom.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij Ingrid de Goede, via info@dytalo.nl. Als je iemand anders enthousiast maakt voor deze cursus, en hij/zij meldt zich ook aan, dan krijg jij 10% korting op het cursusbedrag.

“Je legt het goed uit. En als ik het niet snap, dan leg je het nog een keer rustig uit. Dat vind ik fijn”.

afbeelding smurf