Over mij

Mijn naam is Ingrid de Goede en ik ben trotse eigenaar van DyTaLo Dyslexie & Taal.

Het begeleiden van kinderen met taalproblemen, lees- en spellingproblemen heeft mijn bijzondere interesse. Ik heb eerst de HBO-opleiding Logopedie gevolgd en als specialisatie heb ik in 2009 de Master SEN, leerroute dyslexie succesvol afgerond. Ik heb deze 2-jarige opleiding gevolgd omdat er een duidelijke relatie bestaat tussen de spraak- taalontwikkeling en de wijze waarop het leren lezen en spellen zich ontwikkelen. Lezen en spellen is namelijk in belangrijke mate afhankelijk van de onderliggende taalvaardigheden.

In 2010 ben ik moeder geworden. Ik heb een dochter (2010) en een zoon (2012) gekregen. Zij hebben mij nog meer inzicht gegeven in de belangrijke rol die ouders hebben in het overdragen van leesplezier.

Sinds 2014 heb ik mijn eigen praktijk en begeleid ik kinderen vanaf de eerste signalen van dyslexie tot aan zijn of haar eindexamen van de middelbare school. De begeleiding die ik geef kan in de vorm van logopedie, remedial teaching of een dyslexiebehandeltraject. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de problematiek.

Wat is het dankbaar werk om kinderen en jongeren te helpen en ouders te ondersteunen als zij zorgen hebben over hun kind. Mijn bevlogenheid, enthousiasme, kennis en ervaring over (begrijpend) lezen en spellen maken dat ik kinderen en jongeren kan helpen om beter te gaan lezen en/of beter te worden in spellen. Mijn ervaring is dat deze kinderen en jongeren door de individuele begeleiding in combinatie met het schoolaanbod weer betere lees- en spellingresultaten behalen waardoor hij of zij zich weer kan redden in de schoolse lees- en leersituaties en (weer) plezier krijgt in lezen en/of schrijven.

Ik sta geregistreerd bij:

– NVLF register Dyslexie
– Kwaliteitsregister Paramedici
– NKD Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Afbeeldingsresultaat voor logo nkd

Een overzicht van opleidingen/ cursussen / congressen die ik heb gevolgd:

 • Dyslexie en hoogbegaafdheid
 • Oplossingsgericht werken
 • Pi-spello, de methode voor kinderen met spellingmoeilijkheden en Dyslexie
 • Conference Primary English, Driestar educatief
 • Dyslexie en comorbiditeit
 • Nationale Dyslexie Conferentie
 • Ouderbetrokkenheid bij dyslexie behandeling, Driestar educatief
 • NLP: Communicatie en Executieve functies
 • Executieve Functies in het onderwijs
 • Scholing Diagnostiek Dyslexie
 • Nationale Dyslexie Conferentie
 • Staal, methodiek voor spelling
 • Zo leer je kinderen lezen en spellen (Schraven)
 • Dyslexie voor (mede) behandelaars
 • Behandelaar ONL
 • Taal in Blokjes, F&L methode
 • Woordvinding
 • Balans symposium: Dyslexie, de stand van zaken
 • Master Special Educational Needs, leerroute Dyslexie (2-jarige opleiding)
 • Introductiecursus Sensorische integratie
 • Logopedische behandeling van kinderen met autisme/PDD-NOS
 • HBO- opleiding Logopedie