Wat doet DyTaLo

Bij DyTaLo kunt u terecht vanaf het moment dat u zich zorgen maakt over de lees- en of spellingontwikkeling van uw kind tot aan zijn of haar eindexamen van de middelbare school.

Mogelijk herkent u bij uw kind signalen. Kinderen van ouders met dyslexie hebben namelijk een grotere kans op dyslexie, dan kinderen waarbij er geen dyslexie in de familie voorkomt.

Logopedie

Er bestaat een duidelijke relatie tussen de spraak- en taalontwikkeling en de manier waarop het leren lezen zich ontwikkelt. Kinderen met taalproblemen hebben vaak ook problemen met het leren lezen. Als gespecialiseerde logopedist kan ik jonge kinderen (kleuters en leerlingen onderbouw) via een logopedisch behandeltraject begeleiden. Een vroege adequate begeleiding kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan.

Remedial teaching

Als uw kind bij de zwakke lezers en spellers van de klas hoort, dan is het nodig dat er op school extra (bij voorkeur individuele) hulp geboden wordt. DyTalo kan hiervoor ingeschakeld worden om deze remedial teaching te geven. Dit gebeurt in opdracht van school of op initiatief van ouders.

De remedial teaching die ik geef heeft als doel dat een kind of jongere betere begrijpend lees- en spellingresultaten behaalt waardoor hij of zij zich weer beter kan redden in de schoolse lees- en leersituaties en (weer) plezier krijgt in lezen en/of schrijven.

Hierbij houd ik rekening met de ernst van de leesstoornis, eventueel bijkomende (taal)problemen en de hulpvragen van het kind. Kinderen weten zelf vaak heel goed welk doel ze willen behalen. Door samen reële doelen op te stellen en een plan te maken werken we samen aan een oplossing.

Er zijn jongeren die op de basisschool voldoende mee konden komen met lezen en spellen, maar op het voortgezet onderwijs moeite hebben met schriftelijk formuleren en het vlot bestuderen van grote hoeveelheden tekst. Ook kan het leren van de vreemde talen veel tijd kosten. DyTaLo geeft remedial teaching gericht op het verbeteren van het stilleestempo en het leren gebruiken van leerstrategieën waardoor het maken van huiswerk efficiënter gaat. Er wordt ook gewerkt aan de schriftelijke taalvaardigheid, zoals verhaalopbouw, spelling en lay-out.

In mijn praktijk begeleid ik samen met een bevoegd docent Engels, tevens remedial teacher, jongeren die op de middelbare school problemen ondervinden met Engels. Hiervoor heeft DyTaLo de Examentraining Engels ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Deze training is voor jongeren met en zonder dyslexie.

Diagnose dyslexie en dyslexiebehandeling

Als dyslexiespecialist geef ik advies aan ouders en scholen over de procedure om voor (vergoede) diagnostiek en behandeling in aanmerking te komen. DyTaLo werkt nauw samen met GZ-psychologen en orthopedagogen. Bij het vermoeden van dyslexie verwijst DyTaLo naar één van hen door voor het vaststellen van de dyslexie.

De behandeling is geheel op uw kind afgestemd en is dus een behandeling op maat. Om een behandeling succesvol te laten zijn, hecht ik als dyslexiebehandelaar ook veel waarde aan een goede samenwerking met het kind, ouders en school. Afhankelijk van de ernst en of er wel of geen sprake is van meervoudige problematiek kan een kind in aanmerking voor een (vergoed) dyslexiebehandeltraject.

Dyslexiespecialist

Als dyslexiespecialist adviseer ik ouders en scholen op het gebied van de dyslexiezorg. Ik adviseer over het organiseren en invullen van de verschillende ondersteuningsniveaus en de rechten en plichten voor dyslecten. Ook verzorg ik informatiebijeenkomsten voor ouders en schoolteams.

Leesboeken, DyTaLo is er voor begeleiding bij dyslexie en taal