Werkwijze & Vergoeding

Als u advies of meer informatie wilt dan kan dat door mij te bellen, een e-mail te sturen of het contactformulier in te vullen. Als we contact hebben gehad via de mail of telefoon dan maken we een afspraak voor een intakegesprek in mijn praktijk. Tijdens dit gesprek neem ik de tijd voor uw/jullie vragen, zorgen, wensen en verwachtingen. Daarnaast stel ik vragen en ik zal mijn werkwijze nader toelichten. Naar aanleiding van dit gesprek doe ik een voorstel voor begeleiding en/of behandeling maat.

Behandeling Ernstige Dyslexie

De behandeling voor kinderen met ernstige dyslexie wordt vergoed door de gemeente. DyTaLo heeft hiervoor een samenwerkingsverband met Driestar educatief. Driestar educatief verzorgt de diagnostiek en DyTaLo verzorgt de dyslexiebehandeling. Deze behandeling kan op de school van uw kind plaatsvinden als er nog 3 andere leerlingen van de school een dyslexiebehandeling krijgen.

Behandeling Dyslexie

Komt uw kind niet in aanmerking voor een vergoede dyslexiebehandeling, dan wordt een tarief per consult in rekening gebracht.

Remedial teaching

Lees- en/of spellingbegeleiding vallen niet onder een vergoedingsregeling van de gemeente of zorgverzekeraar.