Examentraining Engels

Reacties leerlingen:

“Dankjewel voor de training, het heeft mij heel erg geholpen. Ik ben geslaagd!”

“Op de examenflyer staat een reactie van een leerling dat hij het lezen van Engelse teksten zelfs leuk is gaan vinden. Dat kon ik eerst niet geloven, maar ik volg de training nu zelf en het is echt zo!”

“Het werkt! Ik heb er vertrouwen in dat ik mijn eindexamen goed ga maken.”

“Ik begin het lezen van Engelse teksten nu leuker te vinden.”

“Ik heb vooral veel gehad aan het gebruiken van de leesstrategieën.”

Voor meer informatie over wet- en regelgeving omtrent eindexamens zie Dyslexie Centraal

In de zomer van 2017 werd ik aangesproken door een moeder. Ze vertelde me dat haar zoon zou gaan starten met zijn examenjaar. Ze zou alleen niet weten hoe hij ooit zijn Engels examen zou kunnen halen. Haar zoon, een jongen met dyslexie liet de moed al zakken als hij een Engelse tekst voor zich zag. ‘Of ik de vragen bij de tekst nu lees of zomaar wat aankruis, ik heb toch een onvoldoende. Waarom zou ik er dan nog moeite voor doen, het lukt gewoon niet!’                                       

Zelf kijk ik ook met gemengde gevoelens terug op mijn eindexamen periode. Ik deed VWO en ik vond de Engelse leesteksten behoorlijk pittig! Om die reden volgde ik daarom extra lessen op school voor Engels. Maar het voelde als een wanhoopspoging toen mijn docent Engels mij een ‘trucje’ leerde om de meeste kans te hebben op het aankruisen van het juiste antwoord. Ik haalde een onvoldoende voor mijn Engels examen, het ‘trucje’ had niet voor mij gewerkt. Dat zou toch ook anders moeten kunnen? 

Mijn eigen ervaring destijds en de vraag van deze moeder, die zich behoorlijk zorgen maakte over haar zoon gaven mij aanleiding hier over na te denken en om wat mee te doen.

Tijdens een mooie zomerdag raakte ik aan de praat met mijn buurvrouw, een docente Engels. Ik vertelde haar één en ander en we maakten een afspraak om eens te brainstormen hoe we een examentraining op poten konden zetten. Onze expertises vulden elkaar mooi aan. Zij, docente Engels met een remedial teaching opleiding en ik met mijn kennis en ervaring op het gebied van dyslexie en begrijpend lezen.

We waren er al snel uit dat we voor zo’n examentraining meerdere bijeenkomsten nodig zouden hebben gedurende een schooljaar. Want begrijpend lezen is een vaardigheid die je moet trainen en inoefenen!  We willen namelijk jongeren geen ‘trucje’ aanleren, maar we willen dat het tekstbegrip zal verbeteren waardoor ze ‘grip’ krijgen op de Engelse teksten. Dit doen we door ze lees- en leerstrategieën te leren gebruiken waardoor ze examenvragen succesvol kunnen beantwoorden. 

Door vroeg in het examenjaar te starten, zouden de jongeren het hele jaar kunnen profiteren van de geleerde vaardigheden (ook bij de andere talen). We werkten onze ideeën verder uit en in oktober 2017 organiseerden we een informatiebijeenkomst voor de jongeren en hun ouders. Er bleken nog meer geïnteresseerden en zodoende kon de examentraining vrij snel van start gaan.

Ons motto werd “Keep calm and enjoy your english exam”. Nu 5 jaar later en een tiental geslaagde leerlingen verder, hebben we weer een groepje enthousiaste en gemotiveerde examenleerlingen. Ze maken zich op voor hun eindexamen Engels! Voor nu staat er nog één bijeenkomst gepland: het ‘proefexamen’. Een Engels examen maken binnen de genormeerde tijd in een examensetting. Op deze manier leren ze ook met de ‘spanning’ en de ‘tijdsdruk’ om te gaan. Na afloop van deze ‘generale’ heb ik al veel mooie reacties gekregen, maar de meest speciale reactie was voor mij: ‘’Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik begin het lezen van Engelse teksten nu zelfs een beetje leuk te vinden.” Ik wist genoeg, hij zou vol zelfvertrouwen en goed voorbereid zijn eindexamen Engels gaan maken. Well done!