Welkom bij DyTaLo Dyslexie & Taal!

Heeft uw kind moeite met (begrijpend) lezen en/of met spelling en maakt u zich zorgen?
Wilt u advies en begeleiding op het gebied van (begrijpend) lezen en/of spelling?
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor dyslexie diagnostiek en behandeling?
Heeft uw kind moeite met Engels?

Bij DyTaLo kunt u terecht vanaf het moment dat u zich zorgen maakt over de lees- en of spellingontwikkeling van uw kind tot aan zijn of haar eindexamen van de middelbare school.

In mijn praktijk geef ik remedial teaching aan kinderen en jongeren met (begrijpend)leesproblemen, spellingproblemen en het leren van de vreemde talen. Als er sprake blijkt te zijn van dyslexie, dan kan uw kind bij mij een (vergoed) dyslexiebehandeltraject volgen.

De remedial teaching en de (vergoede) dyslexiebehandelingen die ik geef hebben als doel dat een kind of jongere betere lees- en spellingresultaten behaalt waardoor hij of zij zich weer kan redden in de schoolse lees- en leersituaties. Het ultieme doel is altijd dat het kind een zelfstandige en gemotiveerde lezer wordt, een kind dat doorleest ook als de leesbegeleiding is afgelopen.

Hierbij houd ik rekening met de ernst van de leesstoornis, eventueel bijkomende (taal)problemen en de hulpvragen van het kind. Kinderen weten zelf vaak heel goed welk doel ze willen behalen. Door samen reële doelen op te stellen en een plan te maken werken we samen aan een oplossing.

Als dyslexiespecialist adviseer ik ouders en scholen op het gebied van de dyslexiezorg. Ik bied begeleiding op de ondersteuningsniveaus 3 en 4 en ik verzorg taalarrangementen. Ook verzorg ik informatiebijeenkomsten voor ouders en schoolteams.

Ingrid de Goede, eigenaar DyTaLo
Dyslexiespecialist – Taalspecialist